c3doanthidiem.edu.vn

I just checked if c3doanthidiem.edu.vn is trustworthy on acikkart.com. Check if is a scam website or a legit website. Is fraudulent or infected with malware, phishing, fraud, scam and spam activity. Use our free trust and review checker
This is a free and comprehensive report about c3doanthidiem.edu.vn is hosted in on a server with an IP address of 101.99.3.108.

Website Information

Site Title
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Site Meta Description
Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm được thành lập theo quyết định số 1932/QĐ-UB ngày 20 tháng 05 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội, là sự phát triển nối tiếp của trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tạo thành trường phổ thông có nhiều cấp học. Năm 2013 trường đã được công nhận là Trường Chuẩn quốc gia
Site Keywords
Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm được thành lập theo quyết định số 1932/QĐ-UB ngày 20 tháng 05 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội, là sự phát triển nối tiếp của trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tạo thành trường phổ thông có nhiều cấp học. Năm 2013 trường đã được công nhận là Trường Chuẩn quốc gia

Safe Control

 • StatusTrue

 • AdultFalse

Domain Information

 • Domain RegistrarNot Applicable

 • Registration DateNot Applicable

 • Last Modified DateNot Applicable

 • Expiration DateNot Applicable

Domain Blacklist Status

If the website is detected by a blacklist, it may be involved in malware or spam activity.
To find more information on the blacklist report, click the "More details" link.
To remove the site from a blacklist please contact the blacklist engine.

Engine Result Details
GoogleSafeBrowsing Not Detected More details
MalwareDomainList Not Detected More details
Spam404 Not Detected More details
SpamhausDBL Not Detected More details
SURBL Not Detected More details
ThreatLog Not Detected More details
VXVault Not Detected More details

Visitor Has Keyword

 • 3doanthidiem.edu.vn (2)
 • d3doanthidiem.edu.vn (13)
 • cd3doanthidiem.edu.vn (18)
 • dc3doanthidiem.edu.vn (7)
 • f3doanthidiem.edu.vn (7)
 • cf3doanthidiem.edu.vn (5)
 • fc3doanthidiem.edu.vn (10)
 • v3doanthidiem.edu.vn (11)
 • cv3doanthidiem.edu.vn (9)
 • vc3doanthidiem.edu.vn (14)
 • x3doanthidiem.edu.vn (3)
 • cx3doanthidiem.edu.vn (15)
 • xc3doanthidiem.edu.vn (16)
 • cdoanthidiem.edu.vn (4)
 • c0doanthidiem.edu.vn (10)
 • c30doanthidiem.edu.vn (2)
 • c03doanthidiem.edu.vn (14)
 • c2doanthidiem.edu.vn (18)
 • c32doanthidiem.edu.vn (2)
 • c23doanthidiem.edu.vn (4)
 • c4doanthidiem.edu.vn (3)
 • c34doanthidiem.edu.vn (9)
 • c43doanthidiem.edu.vn (0)
 • c5doanthidiem.edu.vn (6)
 • c35doanthidiem.edu.vn (17)
 • c53doanthidiem.edu.vn (14)
 • c6doanthidiem.edu.vn (16)
 • c36doanthidiem.edu.vn (4)
 • c63doanthidiem.edu.vn (3)
 • cedoanthidiem.edu.vn (9)
 • c3edoanthidiem.edu.vn (14)
 • ce3doanthidiem.edu.vn (7)
 • cwdoanthidiem.edu.vn (11)
 • c3wdoanthidiem.edu.vn (10)
 • cw3doanthidiem.edu.vn (18)
 • c3oanthidiem.edu.vn (9)
 • c3coanthidiem.edu.vn (5)
 • c3dcoanthidiem.edu.vn (7)
 • c3cdoanthidiem.edu.vn (10)
 • c3eoanthidiem.edu.vn (15)
 • c3deoanthidiem.edu.vn (12)
 • c3edoanthidiem.edu.vn (19)
 • c3foanthidiem.edu.vn (7)
 • c3dfoanthidiem.edu.vn (13)
 • c3fdoanthidiem.edu.vn (0)
 • c3roanthidiem.edu.vn (6)
 • c3droanthidiem.edu.vn (12)
 • c3rdoanthidiem.edu.vn (15)
 • c3soanthidiem.edu.vn (17)
 • c3dsoanthidiem.edu.vn (16)
 • c3sdoanthidiem.edu.vn (6)
 • c3xoanthidiem.edu.vn (13)
 • c3dxoanthidiem.edu.vn (3)
 • c3xdoanthidiem.edu.vn (5)
 • c3danthidiem.edu.vn (19)
 • c3d0anthidiem.edu.vn (12)
 • c3do0anthidiem.edu.vn (13)
 • c3d0oanthidiem.edu.vn (12)
 • c3d9anthidiem.edu.vn (9)
 • c3do9anthidiem.edu.vn (12)
 • c3d9oanthidiem.edu.vn (8)
 • c3dianthidiem.edu.vn (5)
 • c3doianthidiem.edu.vn (8)
 • c3dioanthidiem.edu.vn (19)
 • c3dkanthidiem.edu.vn (0)
 • c3dokanthidiem.edu.vn (15)
 • c3dkoanthidiem.edu.vn (4)
 • c3dlanthidiem.edu.vn (5)
 • c3dolanthidiem.edu.vn (6)
 • c3dloanthidiem.edu.vn (1)
 • c3dpanthidiem.edu.vn (17)
 • c3dopanthidiem.edu.vn (6)
 • c3dpoanthidiem.edu.vn (7)
 • c3donthidiem.edu.vn (7)
 • c3doqnthidiem.edu.vn (12)
 • c3doaqnthidiem.edu.vn (3)
 • c3doqanthidiem.edu.vn (2)
 • c3dosnthidiem.edu.vn (7)
 • c3doasnthidiem.edu.vn (5)
 • c3dosanthidiem.edu.vn (10)
 • c3downthidiem.edu.vn (2)
 • c3doawnthidiem.edu.vn (1)
 • c3dowanthidiem.edu.vn (7)
 • c3doznthidiem.edu.vn (7)
 • c3doaznthidiem.edu.vn (2)
 • c3dozanthidiem.edu.vn (0)
 • c3doathidiem.edu.vn (4)
 • c3doabthidiem.edu.vn (6)
 • c3doanbthidiem.edu.vn (11)
 • c3doabnthidiem.edu.vn (5)
 • c3doahthidiem.edu.vn (16)
 • c3doanhthidiem.edu.vn (12)
 • c3doahnthidiem.edu.vn (17)
 • c3doajthidiem.edu.vn (18)
 • c3doanjthidiem.edu.vn (7)
 • c3doajnthidiem.edu.vn (6)
 • c3doamthidiem.edu.vn (11)
 • c3doanmthidiem.edu.vn (7)
 • c3doamnthidiem.edu.vn (12)
 • c3doanhidiem.edu.vn (4)
 • c3doan5hidiem.edu.vn (2)
 • c3doant5hidiem.edu.vn (6)
 • c3doan5thidiem.edu.vn (9)
 • c3doan6hidiem.edu.vn (16)
 • c3doant6hidiem.edu.vn (18)
 • c3doan6thidiem.edu.vn (19)
 • c3doanfhidiem.edu.vn (5)
 • c3doantfhidiem.edu.vn (15)
 • c3doanfthidiem.edu.vn (13)
 • c3doanghidiem.edu.vn (15)
 • c3doantghidiem.edu.vn (10)
 • c3doangthidiem.edu.vn (5)
 • c3doanhhidiem.edu.vn (7)
 • c3doanthhidiem.edu.vn (19)
 • c3doanhthidiem.edu.vn (9)
 • c3doanrhidiem.edu.vn (6)
 • c3doantrhidiem.edu.vn (17)
 • c3doanrthidiem.edu.vn (1)
 • c3doanyhidiem.edu.vn (17)
 • c3doantyhidiem.edu.vn (19)
 • c3doanythidiem.edu.vn (11)
 • c3doantidiem.edu.vn (17)
 • c3doantbidiem.edu.vn (14)
 • c3doanthbidiem.edu.vn (0)
 • c3doantbhidiem.edu.vn (4)
 • c3doantgidiem.edu.vn (5)
 • c3doanthgidiem.edu.vn (8)
 • c3doantghidiem.edu.vn (9)
 • c3doantjidiem.edu.vn (0)
 • c3doanthjidiem.edu.vn (5)
 • c3doantjhidiem.edu.vn (11)
 • c3doantnidiem.edu.vn (15)
 • c3doanthnidiem.edu.vn (14)
 • c3doantnhidiem.edu.vn (0)
 • c3doantuidiem.edu.vn (7)
 • c3doanthuidiem.edu.vn (15)
 • c3doantuhidiem.edu.vn (12)
 • c3doantyidiem.edu.vn (11)
 • c3doanthyidiem.edu.vn (8)
 • c3doantyhidiem.edu.vn (3)
 • c3doanthdiem.edu.vn (15)
 • c3doanthjdiem.edu.vn (8)
 • c3doanthijdiem.edu.vn (12)
 • c3doanthjidiem.edu.vn (15)
 • c3doanthkdiem.edu.vn (15)
 • c3doanthikdiem.edu.vn (10)
 • c3doanthkidiem.edu.vn (5)
 • c3doanthodiem.edu.vn (18)
 • c3doanthiodiem.edu.vn (8)
 • c3doanthoidiem.edu.vn (0)
 • c3doanthudiem.edu.vn (9)
 • c3doanthiudiem.edu.vn (10)
 • c3doanthuidiem.edu.vn (10)
 • c3doanthldiem.edu.vn (13)
 • c3doanthildiem.edu.vn (13)
 • c3doanthlidiem.edu.vn (4)
 • c3doanthiiem.edu.vn (12)
 • c3doanthiciem.edu.vn (8)
 • c3doanthidciem.edu.vn (11)
 • c3doanthicdiem.edu.vn (13)
 • c3doanthieiem.edu.vn (10)
 • c3doanthideiem.edu.vn (16)
 • c3doanthiediem.edu.vn (15)
 • c3doanthifiem.edu.vn (8)
 • c3doanthidfiem.edu.vn (3)
 • c3doanthifdiem.edu.vn (14)
 • c3doanthiriem.edu.vn (10)
 • c3doanthidriem.edu.vn (6)
 • c3doanthirdiem.edu.vn (11)
 • c3doanthisiem.edu.vn (14)
 • c3doanthidsiem.edu.vn (14)
 • c3doanthisdiem.edu.vn (6)
 • c3doanthixiem.edu.vn (12)
 • c3doanthidxiem.edu.vn (13)
 • c3doanthixdiem.edu.vn (4)
 • c3doanthidem.edu.vn (2)
 • c3doanthidjem.edu.vn (4)
 • c3doanthidijem.edu.vn (18)
 • c3doanthidjiem.edu.vn (4)
 • c3doanthidkem.edu.vn (14)
 • c3doanthidikem.edu.vn (0)
 • c3doanthidkiem.edu.vn (10)
 • c3doanthidoem.edu.vn (1)
 • c3doanthidioem.edu.vn (0)
 • c3doanthidoiem.edu.vn (15)
 • c3doanthiduem.edu.vn (1)
 • c3doanthidiuem.edu.vn (5)
 • c3doanthiduiem.edu.vn (1)
 • c3doanthidlem.edu.vn (7)
 • c3doanthidilem.edu.vn (2)
 • c3doanthidliem.edu.vn (3)
 • c3doanthidim.edu.vn (3)
 • c3doanthididm.edu.vn (0)
 • c3doanthidiedm.edu.vn (15)
 • c3doanthididem.edu.vn (12)
 • c3doanthidifm.edu.vn (19)
 • c3doanthidiefm.edu.vn (13)
 • c3doanthidifem.edu.vn (4)
 • c3doanthidirm.edu.vn (12)
 • c3doanthidierm.edu.vn (1)
 • c3doanthidirem.edu.vn (19)
 • c3doanthidism.edu.vn (18)
 • c3doanthidiesm.edu.vn (6)
 • c3doanthidisem.edu.vn (14)
 • c3doanthidiwm.edu.vn (5)
 • c3doanthidiewm.edu.vn (3)
 • c3doanthidiwem.edu.vn (17)
 • c3doanthidiej.edu.vn (16)
 • c3doanthidiejm.edu.vn (8)
 • c3doanthidiemj.edu.vn (10)
 • c3doanthidiek.edu.vn (19)
 • c3doanthidiekm.edu.vn (14)
 • c3doanthidiemk.edu.vn (3)
 • c3doanthidien.edu.vn (17)
 • c3doanthidienm.edu.vn (12)
 • c3doanthidiemn.edu.vn (0)
 • c3doanthidie.edu.vn (14)

Leave A CommentPlease Wait !...